Menigheter under etablering

Fra en gruppe interesserte tar kontakt med DELK og til det formelt blir dannet en menighet tar det gjerne en tid. Den nye menighetspiren er likevel aktiv. Her finner du informasjon om hvor DELK har aktivitet.

DELK har i sin strategiplan for 2018-2021 beskrevet et mål: å utvikle våre menigheter og plante nye menigheter med basis i DELKs bekjennelse og grunnsyn.

DELK vedtok på sin Generalforsamling 2019 et strategidokument for menighetsplanting.

Før en menighet dannes skjer det likevel en aktivitet. Det holdes gudstjenester og møter, de fleste med prester fra de andre DELK-menigheter.

Den nyeste DELK-menigheten er DELK Nord (Nordreisa, Alta) som ble tatt opp som fullverdig menighet i april 2020.

For tiden har DELK to «menighetsplanter»:

DELK Hardanger

DELK Sandnes

Kontaktinformasjon til disse «menighetsplantene» kan formidles av misjonssekretær Andreas Johansson.